آنتی شلر، نصب و کانفیگ آن به صورت حرفه ای در فناوری مشهد آی تی